Hamidiye Kültür ve Eğitim Vakfı’nı ve yöneticilerini hedef alan, mesnetsiz olan ve müdellel olmayan yazılara son cevabımızdır.

Duyurular

Hamidiye Kültür ve Eğitim Vakfı olarak gayemiz iman, Kur’an, vatan ve millet lehinde rıza-ı İlahi ölçüsünde çalışmaktır. Bu ölçüler muvacehesinde memleketimizde yaşanan menfur 15 Temmuz sürecinde imana, Kuran’a ve vatana kast eden hainlerin karşısında olduk. Bu duruşumuzdan taviz vermedik. Böyle büyük bir felaketin eşiğinden dönülmüşken bazı ufak arızaların olabileceği muhakkaktır. Bu arızaların hususi ortamlarda ve bu konuda yetkili kişilere iletilmesinin en doğru yol olduğu ve umumi ortamlarda, sosyal medyada bu tarz olumsuzlukları neşr etmek doğru olmadığı kanaatindeyiz.

Hamidiye Kültür ve Eğitim Vakfı olarak bizim duruşumuz ve tarzımız bu şekilde devam edecektir. Buna halel verecek ve gölge düşürecek yazıların Hamidiye Kültür ve Eğitim Vakfı’nın yönetimine teyit ettirilmeden yazılması ve neşr edilmesi bizi ciddi bir şekilde rahatsız etmiştir.

Hamidiye Kültür ve Eğitim Vakfı olarak sözü edilen hizmet biriminin kapatılma ve mühürleme hadisesi kesinlikle vuku bulmamış. Yetkililer ihbar üzerine gelmiş, tetkik ettikten sonra ihbarın doğru olmadığı anlaşılmış, herhangi bir işlem yapmadan oradan ayrılmışlardır. Bu hadise ile ilgili asılsız haberler yayılmıştır.

Vakfımızın kuruluşunda ,yönetiminde ve vakıf meclis üyeliğinde bulunmayan Prof.Dr. Ahmet Akgündüz’ün bu asılsız meseleye bilerek veya bilmeyerek alet olmasını üzüntüyle karşılıyoruz.

Şimdi bu hassas zamanda normal olabilecek bir meseleyi büyütüp, asılsız şekle sokup kamuoyunda paylaşmak Hamidiye Kültür ve Eğitim Vakfı’na ve devletimize ciddi zararlar verebilir.

Bu meyanda Hamidiye Kültür ve Eğitim Vakfı’nın duruşu; milli irade, Risale-i Nur’un meslek, meşrebine ve Umumî meşveret kararlarına uygun bir duruştur. Asla bir “yalakalık” ve bir “idraksizlik” örneği değildir.

Bizleri tanıdığını zannettiğimiz bir insanın bu tabirleri kullanmış olması üzüntü ve hayret vericidir. Hamidiye Kültür ve Eğitim Vakfı olarak bu açıklamaları teessüfle karşıladığımızı ve kınadığımızı kamuoyuna beyan ederiz.

 

Hamidiye Kültür ve Eğitim Vakfı İcra Heyeti

Paylaş: