UMUMİ İSTİŞARE METNİ

“Kim bir mü’mini kasten öldürürse cezası, içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazab etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azab hazırlamıştır.”(Nisa süresi, 93. ayet) Aziz kardeşlerimiz, Memleketimizde 15 […]