Bir kısım Ulusal Basın ve Haber Ajanslarında yanlış anlaşılmalara yol açacak haber hakkında “Hamidiye Kültür Ve Eğitim Vakfı’nca” Kamuoyuna yapılan açıklama

Duyurular, Manşet

Vakfımız Kamuoyunda ve müntesiplerimiz tarafından kısaca “Hamidiye Vakfı” olarak bilinip tanınmaktadır. Bu sebeple aşağıdaki açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur.

Bir kısım Ulusal basın ve haber ajanslarında Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait 60 dönümlük arazinin “Hamidiye Vakfı’na” bırakıldığı iddia edilmektedir. 2010 Yılında İstanbul’da kurulup, kuruluş amaç ve gayesi doğrultusunda faaliyetlerini devam ettiren;

“Hamidiye Kültür Ve Eğitim Vakfı’na” böyle bir arazi tahsis edilmemiştir. 

Bütün kamuoyu ve Vakfımızın değerli müntesiplerine duyurulur.

Hamidiye Kültür Ve Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu

Paylaş: