Hamidiye Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Hasan KURALKAN’ın Darbe Girişimini Lanetleyen Açıklaması

Duyurular

“YA DAFİAL BELAYA İDFA ANNEL BELAYA FALLAHÜ HAYRÜN HAFİZAN VE HÜVE ERHAMÜRRAHİMİN İNNEKE ALA KÜLLİ ŞEY’İN KADİR”

Muazzez Kardeşlerimiz,

15 Temmuz Cuma gecesinden beri vukua gelen elim hadisat, zalimane kökü dışarıda, dal ve budakları asırlardır İslam’ın Bayraktarlığını yapan bu aziz Devletimizin kurumlarına ve özellikle bu necip milletimizin şanlı ordusuna sızmış ve artık katiyet peyda etmiş zındıka komitesinin bir oyuncağı haline gelmiş, paralel ihanet şebekesinin darbeye kalkışması;

Allah’ın izni, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın büyük cesareti ve metaneti, Millet ve Hükümetimizin omuz omuza, el ele tesanüdüyle bertaraf edilmiştir.

Milletimiz ile birlikte, Hükümet erkânımız ve kolluk kuvvetlerimizin mesele tamamen vuzuha kavuşup bu hain şebekeyi bitamamiha def ü ref edilinceye kadar müteyakkız olmamız, maddi ve manevi duaya devam etmemiz elzem zaruridir.

Aziz kardeşlerimizden Bu Cennet vatanımızın ve necip milletimiz ile hükümetimizin sıhhat-ı devamı için; Özellikle Meydanlarda bulunmakla fiili duaya; Beş vakit ve Teheccüt namazlarında ve diğer vakitlerde Kuranı Kerim ve Cevşen okuyarak manevi duaya berdevam olmalarını hasetsen istirham ediyoruz.

Bunun en büyük bir görev telakki edilmesini diliyoruz.

Gözünü kırpmadan kendilerini tankların altına atan, hain kurşunlara hedef olan aziz vatan evlatlarına, Uçak ve tanklardan atılan bombalara göğsünü adeta siper eden Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet mensubu olan bütün şehitlerimize Rabbimizden rahmet ve yaralılara acil şifa diliyoruz.

Hamidiye Kültür Ve Eğitim Vakfı Mütevelli (İcra) Heyeti

Paylaş: