MEŞVERET DİVAN HEYETİNİN METNi

Duyurular, Manşet

Aziz Sıddık Kardeşlerimiz;
Malum olduğu üzere fevkalade sıkıntılı ve zorlu bir dönemden geçmekteyiz. Böyle sancılı dönemlerde bizlere düşen görev hem iman ve Kur’an hizmetlerimize daha ziyade ehemmiyeti vermek hem de dua ve iltica ile memleketimiz, devlet ve hükümetimizin hıfz ve muhafazası için dua etmektir. “Duanın tesiri azimdir. Külliyet kesbedince kabule karin olur.”sırrınca şimdi dua, iltica, istiğfar, istigase ve hıfz-ı ilahiyeye iltica zamanıdır. Bu Ramazan ayının gündüz ve gecelerinde hususan beş vakit namazlarda ve seherlerde bin bir esma-i ilahiyeyi melce ve tahassungah yaparak ısrarla ve sürekli dua etmeye çalışalım.
Canab-ı Hak İslamın bayraktarlığını yapan bu azim milletimizi her türlü şer, fitne, fesat, ihtilaf ve inşikaktan muhafaza etsin. Memleketimizi devlet ve hükümetimizi, maddi – manevi hıfz ve muhafaza buyursun. Kalb ve vicdanları cumhurun ittifakında birleştirsin. İttifakımızı, birlik ve beraberliğimizi ilanihaye daim eylesin. İç ve dıştaki şer odaklarının şerrinden memleketimizi korusun.
Bugün İslam aleminin ümidi ,ışığı Türkiye’dir. Memleketimizin sıhhat ve sükunu saadet ve bekası adına dua ve ilticaya devam etmek lazım ve elzemdir. Ellerimizi dergah-ı izzete kaldırıp dua edelim. Çünkü şimdi dua zamanıdır. Cenab’ı Hak dualarımızı kabul ve makbul eylesin.

Paylaş: