Ihlamurkuyu Mah. Balaban Sk. No:31/2 Ümraniye/İstanbul   bilgi@hamidiyevakfi.org

Kur’an Kursu

Faaliyetlerimiz

Alt Text

Kur’an Kurslarımızda ;Kur’an-ı Hakim’in lafzını,tecvit ve tertili ile beraber en güzel bir şekilde öğrenilmesi  ve lafzıyla beraber  mana ve muhtevasının da gönüllere nakşolması  için  7’den 70’e toplumumuzun bütün tabakalarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Özellikle yaz aylarında tatil zamanında;

  1. medreselerimizde
  2. okullarda
  3. camilerde

ilköğretim ve lise öğrencilerine yönelik faaliyetlerimiz İstanbul genelinde büyük bir yekûn teşkil etmektedir. Bununla birlikte, talebeler ile  sadece yazın ilgilenip bırakılmamakta, okul zamanında da haftada en az bir gün kurs programı tatbik edilmektedir.

Kâinatın Hâlık’ı Allah’ın (C.C.) ezelden gelip ebede gidecek Hutbe-i Ezeliyesinde  ferman buyurduğu “Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku!” (Kehf: 27) ayet-i kerimesine ve Kur’an-ı Hakim’in tercümanı, insanlığın hatibi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) beyan eylediği “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.” Hadis-i Şerifine mazhar olmak gayesiyle, nesillerimizi âhirzamanın fitne ve günahlarından muhafaza etmek, Kur’an ve Sünnet istikametli bir hayat yaşamalarına vesile olmak, ahlaklı, irfanlı vatan ve millete sevdalı örnek insan olmalarını sağlamak için geceli gündüzlü faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Üstad Bediüzzaman’ ın da ifade ettiği gibi;

Lisanın Kur’an’ın ayetlerini âleme duyururken, hal ve etvar ve ahlâkın da onun manasını neşretsin, lisan-ı halin ile de Kur’an’ı oku. O zaman, sen dünyanın efendisi, alemin reisi ve insaniyetin vasıta-i saadeti olursun.