Ihlamurkuyu Mah. Balaban Sk. No:31/2 Ümraniye/İstanbul   bilgi@hamidiyevakfi.org

Talebe Hizmetleri

Faaliyetlerimiz

Alt Text

Risale-i Nur’un fıtraten ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak, başta, mâsum çocuklardır. Çünkü bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Âdetâ gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer. Bilhassa, peder ve validesini dindar görmezse ve yalnız dünyevî fenlerle zihni terbiye olsa, daha ziyade yabanilik verir. O halde o çocuk, dünyada peder ve validesine hürmet yerinde istiskal edip çabuk ölmelerini arzu ile onlara bir nevi belâ olur. Âhirette de onlara şefaatçi değil, belki dâvâcı olur: “Neden imanımı terbiye-i İslâmiye ile kurtarmadınız?”

İşte bu hakikate binaen, en bahtiyar çocuklar onlardır ki, Risale-i Nur dairesine girip dünyada peder ve validesine hürmet ve hizmet ve hasenatı ile onların defter-i a’mâline vefatlarından sonra hasenatı yazdırmakla ve âhirette onlara derecesine göre şefaat etmekle bahtiyar evlât olurlar.

Bu doğrultuda nesillerimizin ,maddi ve manevi tehlikelerden muhafaza olunup, vatan ve milletine faydalı olacak, ruhlu, idrakli ,milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, bilgiyle mücehhez fertler olarak yetişmesine matuf talebe hizmetlerimiz 4 ana başlık altında toplanabilir.

a) Ortaokul
b) Lise
c) Üniversite
d) Kursiyer (Üniversiteye hazırlık)
hizmetleri