Ihlamurkuyu Mah. Balaban Sk. No:31/2 Ümraniye/İstanbul   bilgi@hamidiyevakfi.org

Okuma Programları

Faaliyetlerimiz

Alt Text

Evet Risale-i Nur, kalplere o derece bir aşk ve muhabbet, ruhlara o kadar bir vecd ve heyecan vermiş, akıl ve mantıkları öyle bir tarzda ikna etmiş ve öyle bir itminan-ı kalp hasıl etmiştir ki milyonlarca Nur talebelerine, kendini defalarca okutmuş, yazdırmış ve bir ömür boyunca mütalaa ettirmiş ve senelerden beri âdeta kendi kendini neşretmiştir.

(Konferans)

Evet, bu asra öyle bir Kur’an tefsiri lâzım ve elzemdir ki Risale-i Nur gibi akıl, fikir ve mantığı çalıştırsın, ruh ve kalp ve vicdanı tenvir etsin. Müslümanları, beşeri uyandırsın; intibah versin, gafletten kurtarsın. Sırat-ı Müstakim olan Kur’an yolunu göstersin. Sünnet-i seniyeye ve İslâmiyet’in şeairine muhalif olarak yaptırılan ve yapılan şeyleri fark ettirip, sünnet-i Peygamberîye aleyhissalâtü vesselâm ittibaı ders versin ve ihya etmek cehdini uyandırsın.

İşte Risale-i Nur’un böyle hâsiyetleri hâvi bir Kur’an tefsiri olduğu

(Konferans)

Risale-i Nur, İslâmiyet’in gayet keskin ve elmas bir kılıncıdır.

(Konferans)

Hem Bediüzzaman hakkında malûmat almak isteyen kardeşlerimize, bunun ancak ve ancak Risale-i Nur Külliyatı’nı dikkat ve devamla okumak suretiyle mümkün olduğunu arz ederiz.

(Konferans)

İşte bu muvacehede seriüsseyr olan bu asrın evlatlarına ;eski zaman medreseleri nde 15 senede okutulan ilimleri 15 haftada selametli ve kısa bir tarzda ders veren ,Kuran’ın bu asrın fehmine bir dersi olan bu nurlu eserleri okumak, mütalaa ve müzakere etmek gayesiyle okuma programları düzenliyoruz.

Maatteessüf saatlerce internet, sosyal medya gibi dijital ortamlarda malayani bir surette telef edilen ömür dakikalarımızı bereketlendirmek, Rabbimizin Oku emrine imtisal ederek, sadece kitap okuyup malumat kazanmak değil, aynı zamanda okunan kitabın hayata aksedilmesine de çalışmak, yani üstad Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin de dediği gibi kitab-I kebir-i kainatı okumak gayesiyle;

kazanılamamış bir alışkanlık olan kitap okuma faaliyetine eğitimcilik geçmişimizden de feyiz alarak kitap sevdalısı gençleri yetiştirmek adına okuma programları düzenliyoruz.

Okuma programlarımızda, öğrencilerimizi kitap okumanın tadını en güzel haliyle hissedecekleri, huzur içinde kitap okuyacakları ortamları seçmeye çalışıyoruz. Oluşturduğumuz okuma kampı programlarımızla öğrenciye kalıcı kitap okuma aşkı aşılıyoruz. Tüm gününü dolu dolu kitap okuyarak geçirirken kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği vakitte kardeşlerimizin şunu diyeceğinden eminiz: Hayatımda bu kadar çok kitap okuyup bu kadar da eğlendiğim hiçbir anım olmamıştı!

Şehrin gürültüsünden uzak bir mekanda, ortaokul, lise, üniversite ve çalışan kesimlere yönelik sportif ve kültürel faaliyetlerle beraber milli ve manevi değerlerimizin talimi muvacehesinde kamplarda gençlerimizin hem kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak hem de gençlere okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla okuma saatleri düzenlenmektedir.